TAY NÂNG ĐƠN “HK”

Một bộ tay nâng bao gồm: 1 bộ cánh tay nâng, 1 cặp pittong và được tặng kèm 2 bộ bản lề Sensys (HPN110-F & SP110-P)

Liên hệ mua hàng