Ray Hộp:
Hệ thống ngăn kéo đẳng cấp

AvanTech, InnoTech và InnoTech Atira – ba hệ thống, một mục tiêu: khác biệt hóa với các khái niệm nền tảng hiệu quả về chi phí.

Hệ thống ngăn kéo AvanTech sáng tạo đặt ra các tiêu chuẩn mới về ngăn kéo nhờ thiết kế tinh khiết nhất và kiểu dáng thanh lịch. InnoTech và InnoTech Atira đồng nghĩa với chất lượng đã được thử nghiệm và chứng minh cũng như mức độ chức năng cao.